වාර්ෂික රාත්‍රී භෝජනය

නව වසර සැමරීම සඳහා ජනවාරි 4 වන දින වාර්ෂික රාත්‍රී භෝජන සංග්‍රහය පැවැත්විණි. ප්‍රධාන විධායක නිලධාරීවරයා මෙම කථාව සිදු කළේ පසුගිය වසර තුළ පවුලේ සියලුම සාමාජිකයින් විසින් කරන ලද දායකත්වයට ස්තූතිවන්ත වන අතර කැපී පෙනෙන කාර්ය මණ්ඩලයට සම්මාන ප්‍රදානය කිරීමෙනි. සියලු දෙනාගේ උත්සාහයත් සමඟ, 2019 දී අවලංගු පිරිවැටුම, සේවක සාමාජිකයන් මෙන්ම තාක්ෂණික නවෝත්පාදන යනාදිය ඇතුළුව විශිෂ්ට කාර්ය සාධනයක් අපට ලැබී තිබේ.

Annual dinner1
Annual dinner2
Annual dinner3
Annual dinner4

තැපැල් කාලය: සැප්තැම්බර් -27-2020